Smog - czujniki w powiecie pruszkowskim

Smog - Brwinów, Michałowice, Piastów, Pruszków, Raszyn, Nadarzyn | Liczba czujników smogu: 38, aktywnych w ostatnich 3 godzinach: 33

Lokalizacje czujników smogu - powiat pruszkowski
Brwinów | Józefa PiłsudskiegoBARDZO DOBRY
Brwinów | Otrębusy, PiaseckiegoBARDZO DOBRY
Brwinów | ŻwirowaBARDZO DOBRY
Brwinów | Żółwin, SzkolnaBARDZO DOBRY
Michałowice | Komorów, GłównaBARDZO DOBRY
Michałowice | Komorów, KaliszanyBARDZO DOBRY
Michałowice | Komorów, Marii DąbrowskiejBARDZO DOBRY
Michałowice | Granica, CzeremchyBARDZO DOBRY
Michałowice | Michałowice, RaszyńskaBARDZO DOBRY
Michałowice | Michałowice, SzkolnaBARDZO DOBRY
Michałowice | Nowa Wieś, GłównaBARDZO DOBRY
Michałowice | Nowa Wieś, SasankiBARDZO DOBRY
Michałowice | Nowa Wieś, WandyBARDZO DOBRY
Michałowice | Opacz-Kolonia, RyżowaBARDZO DOBRY
Michałowice | Opacz-Kolonia, ŚrodkowaBARDZO DOBRY
Michałowice | Pęcice, ZaułekBARDZO DOBRY
Michałowice | Reguły, Powstańców WarszawyBARDZO DOBRY
Michałowice | Reguły, WiejskaBARDZO DOBRY
Nadarzyn | Stara Wieś, Al. KatowickaBARDZO DOBRY
Nadarzyn | Stara Wieś, GrodziskaBARDZO DOBRY
Nadarzyn | Strzeniówka, PorzeczkowaBARDZO DOBRY
Raszyn | Dawidy BankoweBARDZO DOBRY
Raszyn | SzkolnaBARDZO DOBRY
Raszyn | SłominBARDZO DOBRY
Pruszków | GrafitowaBARDZO DOBRY
Pruszków | JasnaBARDZO DOBRY
Pruszków | KomorowskaBARDZO DOBRY
Pruszków | LipowaBARDZO DOBRY
Pruszków | MostowaBARDZO DOBRY
Pruszków | Obrońców PokojuBARDZO DOBRY
Pruszków | PływackaBARDZO DOBRY
Pruszków | TopolowaBARDZO DOBRY
Pruszków | HubalaBARDZO DOBRY
Zestawienie nie uwzględnia czujników, z których nie udało się pobrać danych w przeciągu ostatnich 3 godzin.


Indeks jakości powietrza
Indeks Jakości Powietrza służy jednoznacznej i czytelnej prezentacji danych zanieczyszczenia powietrza na podstawie mierzonych parametrów.
Wartości indeksu oznaczają jakość powietrza: od najlepszej (wartość 1) do najgorszej (wartość 6).
Wartość Indeksu Jakości Powietrza liczona jest zgodnie z tabelą zakresów przedstawioną poniżej. Wyznaczane są indeksy indywidualne dla poszczególnych parametrów zanieczyszczeń.
Czujnik przy wyznaczaniu jakości powietrza bazuje na pomiarach dwóch parametrów - są to pyły zawieszone PM2,5 i PM10. Ogólny indeks przyjmuje wartość najgorszą (maksymalną) ze zmierzonych.

Dane o zanieczyszczeniu powietrza są aktualizowane co około 10. Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla norm średniodobowych wynoszą odpowiednio:
  • 25 µg/m3 dla PM2,5
  • 50 µg/m3 dla PM10
Wartości te są uwzględniane w prezentacji odchylenia bieżących wyników od normy.

Indeks jakości powietrza PM10 µg/m3 PM2.5 µg/m3
Bardzo dobry 0-20 0-12
Dobry 21-60 13-36
Umiarkowany 61-100 37-60
Dostateczny 101-140 61-84
Zły 141-200 85-120
Bardzo zły > 200 >120


Czujniki smogu w okolicy:

Brwinów smog: Józefa Piłsudskiego Otrębusy, Piaseckiego Żwirowa Żółwin, Szkolna

Michałowice smog: Komorów, Bugaj Komorów, Główna Komorów, Kaliszany Komorów, Marii Dąbrowskiej Granica, Czeremchy Michałowice, Raszyńska Michałowice, Regulska Michałowice, Szkolna Nowa Wieś, Główna Nowa Wieś, Sasanki Nowa Wieś, Wandy Opacz-Kolonia, Ryżowa Opacz-Kolonia, Środkowa Pęcice, Zaułek Reguły, Powstańców Warszawy Reguły, Wiejska Sokołów, Wspólnoty Wiejskiej

Nadarzyn smog: Stara Wieś, Al. Katowicka Stara Wieś, Grodziska Pruszkowska Strzeniówka, Porzeczkowa

Podkowa Leśna smog: Jana Pawła II

Raszyn smog: Dawidy Bankowe Szkolna Słomin

Pruszków smog: Grafitowa Jasna Komorowska Lipowa Mostowa Obrońców Pokoju Pływacka Topolowa Hubala


Smog i pogoda: Smog Pruszków 2020 | Proudly hosted by szewo.