Smog - czujniki w powiecie pruszkowskim

Smog - Brwinów, Michałowice, Piastów, Pruszków, Raszyn, Nadarzyn | Liczba czujników smogu: 27, aktywnych w ostatnich 3 godzinach: 18

Lokalizacje czujników smogu - powiat pruszkowski
Brwinów | Otrębusy, PiaseckiegoBARDZO DOBRY
Brwinów | ŻwirowaBARDZO DOBRY
Brwinów | Żółwin, SzkolnaBARDZO DOBRY
Michałowice | Michałowice, RaszyńskaBARDZO DOBRY
Michałowice | Nowa Wieś, SasankiBARDZO DOBRY
Michałowice | Opacz-Kolonia, ŚrodkowaBARDZO DOBRY
Michałowice | Komorów, LeśnaBARDZO DOBRY
Nadarzyn | Stara Wieś, GrodziskaBARDZO DOBRY
Nadarzyn | PruszkowskaBARDZO DOBRY
Podkowa Leśna | Jana Pawła IIBARDZO DOBRY
Raszyn | Dawidy BankoweBARDZO DOBRY
Raszyn | SłominBARDZO DOBRY
Pruszków | GrafitowaBARDZO DOBRY
Pruszków | KomorowskaBARDZO DOBRY
Pruszków | LipowaBARDZO DOBRY
Pruszków | MostowaBARDZO DOBRY
Pruszków | Obrońców PokojuBARDZO DOBRY
Pruszków | PływackaBARDZO DOBRY
Zestawienie nie uwzględnia czujników, z których nie udało się pobrać danych w przeciągu ostatnich 3 godzin.


Indeks jakości powietrza
Indeks Jakości Powietrza służy jednoznacznej i czytelnej prezentacji danych zanieczyszczenia powietrza na podstawie mierzonych parametrów.
Wartości indeksu oznaczają jakość powietrza: od najlepszej (wartość 1) do najgorszej (wartość 6).
Wartość Indeksu Jakości Powietrza liczona jest zgodnie z tabelą zakresów przedstawioną poniżej. Wyznaczane są indeksy indywidualne dla poszczególnych parametrów zanieczyszczeń.
Czujnik przy wyznaczaniu jakości powietrza bazuje na pomiarach dwóch parametrów - są to pyły zawieszone PM2,5 i PM10. Ogólny indeks przyjmuje wartość najgorszą (maksymalną) ze zmierzonych.

Dane o zanieczyszczeniu powietrza są aktualizowane co około 10. Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla norm średniodobowych wynoszą odpowiednio:
  • 25 µg/m3 dla PM2,5
  • 50 µg/m3 dla PM10
Wartości te są uwzględniane w prezentacji odchylenia bieżących wyników od normy.

Indeks jakości powietrza PM10 µg/m3 PM2.5 µg/m3
Bardzo dobry 0-20 0-12
Dobry 21-60 13-36
Umiarkowany 61-100 37-60
Dostateczny 101-140 61-84
Zły 141-200 85-120
Bardzo zły > 200 >120


Czujniki smogu w okolicy:
Brwinów smog: Otrębusy, Piaseckiego Piłsudskiego Żwirowa Żółwin, Szkolna
Michałowice smog: Michałowice, Raszyńska Michałowice, Regulska Nowa Wieś, Sasanki Opacz-Kolonia, Środkowa Komorów, Bugaj Komorów, Leśna
Nadarzyn smog: Stara Wieś, Bałtycka Stara Wieś, Grodziska Pruszkowska Strzeniówka, Porzeczkowa
Podkowa Leśna smog: Błońska Jana Pawła II
Raszyn smog: Dawidy Bankowe Szkolna Słomin
Pruszków smog: Grafitowa Jasna Komorowska Lipowa Mostowa Obrońców Pokoju Pływacka Topolowa


Smog i pogoda: Smog Pruszków 2019 by pomiar smogu z drona